29 juin 2011

Haut les mains...

Hat la ma

Ha la ma
Pa d'lapa

Hi li bris
Pi d'pichi

Hu lu piu
Pu d'suliu

Ho lo toto
Po D'oçotro

Ha la ra
Pa d'ara

Hi li quir
Pi d'mitir

Hu lu du
Pu d'surpu

Ho lo cosse
Po d'oros

Ha la ca
Pa d'fala

Hi li ,id
Pi d'isi

Lo po do morcho do po
Ja la va catra a ba ma !

Classe Lageava - Wallana !

Aucun commentaire: